Transportvirksomheder

Vores forsikringer indeholder alle de dækningselementer, du har brug for til at opnå en optimal beskyttelse. I stedet for uoverskuelige policer udsteder vi forståelige forsikringscertifikater, der beskriver de dækninger, du har valgt. En gang om året kontakter vi dig, så vi sikrer, at dine dækninger fortsat er, som de skal være.

Stordriftsfordele
med dem du gerne vil dele med

Selve forsikringstanken går ud på at dele en risiko. Ligesom i andre situationer er der sikkert nogle du hellere vil dele med end andre. Vi kan tilbyde dig de rigtige priser, fordi vi samler virksomheder, der ligner din, og som også passer på deres ting.

Prisgaranti

Vores målsætning er klar, passer din virksomhed til BASTA Forsikring, garanterer vi, at vores produkter og priser er konkurrencedygtige.

 
Samlet bil- og maskinforsikring

Der sammensættes, så det passer til din virksomheds behov. Forsikringen har faste priser, også selvom du har haft et uheld.

 
Fragtføreransvars- forsikring

Dækker vognmandens ansvar som transportør for skade eller bortkomst på det gods, som transporteres med det forsikrede køretøj.

 
Arbejdsskadeforsikring

En lovpligtig forsikring der automatisk er udvidet til at omfatte indehaver. Forsikringen indeholder også en særlig krisehjælpspakke.

 
Helbredsforsikring

Der kan omfatte indehaver og alle ansatte ved undersøgelse og behandling på privathospital. Forsikringen omfatter også rådgivning omkring kroniske lidelser.

 
Erhvervs- og produktansvarsforsikring

Der indeholder de relevante dækninger, du som vognmand har brug for. Derudover får du også retshjælpsdækning og dækning ved netbankindbrud, hvilket betyder, at du vil være forsikret, hvis nogen skulle stjæle dine penge via netbank hacking.

 
Bygnings- og løsøreforsikring

Der sammensættes, så den passer til din virksomhed. Forsikringen har en god basisdækning på all risk vilkår og kan udvides med de tillægsdækninger, du har brug for.